НачалоПесни по азбучен ред
177 Авва, Отче!
128 Аз бях помрачен
647 Аз вечно няма да се скитам
117 Аз живея в Ханаан
597 Аз знам
217 Аз знам в Кого съм повярвал
697 Аз знам една страна
379 Аз знам, че ще видя Христа
368 Аз зная, че Исус е жив
562 Аз имам един цар
669 Аз имам радост
612 Аз имам Спасител
525 Аз имам тъй чуден Спасител
572 Аз нямам злато
634 Аз пея с радост за Голгота
99 Аз потъвах в греха
706 Аз почивам във ръката
571 Аз пътувам към небето
197 Аз работа имам една
681 Аз се реших
573 Аз съм Боже ощ младеж
214 Аз съм веч блажен
564 Аз съм доволен
146 Аз съм намерил Бисера
481 Аз съм омит в кръвта
396 Аз съм странен
154 Аз съм уверен
701 Аз съм чул за града във небето
507 Аз тичам към върха
261 Аз тук работя за Христа
230 Аз ще ида при Исуса
139 Аз ще пея за Исуса
234 Аз, Исусе, кръста дигнах
621 Ако всичко имах без Исуса
265 Ако съм аз Христов войник
555 Алилуйя
93 Аллилуя! Свърши се
335 Ангеле, от този гроб
520 Ах колко радост там!
182 Бавно веч изчезнува
496 Бди, моли се и очаквай
553 Бе ден кат всички други
92 Безопасно лежат
360 Безценен Божий дар
83 Бил ли си омит в Кръвта
435 Бисерът лъскав
477 Блага вест се възвестява
619 Благодаря
542 Благословени потоци
188 Блажен е
187 Блажените
527 Близо, по-близо
489 Бог грижи се за теб
129 Бог е любов
208 Бог е мое спасение
544 Бог е мой приятел
524 Бог е с нас
31 Бог е Твърдината моя
451 Бог ме вижда
301 Бог мене води
480 Бог нас от гибел спаси
126 Бог по претайни начини
391 Бог присъствува всъде
556 Бог ще те носи
26 Богу дайте похвали
183 Боже наш, благослови ни
442 Боже наш, ний Теб се молим
605 Боже Ти си мой учител
13 Боже, бляскът Ти изпълня
717 Боже, Боже
163 Боже, да ме не оставиш
127 Боже, на любовта Твоя
14 Боже, отвори вратата
186 Божиите синове
279 Божията слава чудна е
267 Борба непрестанна
248 Брате, запали свещта си
733 Бъди близо
581 Бързам, бързам към върха
579 Бягам от света
118 В благата вест повярвах
521 В блажения край
665 В борбата, братя, за Христа
491 В бурите житейски
343 В горница една събрани
685 В Едем
615 В младост познал ли си Христа
459 В старо време
497 В сърца где Божий Дух цари
388 В Твоите ниви
515 В Твойто име сме събрани
222 В Тебе съм скрит
42 В тихите среднощни стражи
51 Ваший грях, ако е багрен
310 Вдигнете вашите глави
22 Вдигнете всинца
546 Велики Боже
311 Венчайте Го
675 Веч денят Господен иде
452 Вечерна молитва
256 Вечна е заплатата
212 Вечни мишци
498 Вземи ме за ръката
688 Виж времето бързо отлита
592 Виж нощта настава веч
46 Виж, брате, на вратата ти
551 Витесда
306 Води ме Отче!
281 Войници Христови
692 Волята Ти
356 Времето веч наближава
253 Времето е кратко
363 Времето ми тъжно тече
156 Все добре е за мен
526 Все напред в Божия светлина
682 Все напред по пътя стръмен
218 Всеки момент
667 Вси обещания
206 Всите си страхове
501 Всичко в Тебе имам, о Христе
570 Всичко кажи на Исуса
431 Всичко тръпне в красота
656 Всред бисери по злато
300 Всред бурите на тоз живот
203 Всред окръжаващата тъмнина
303 Всред скърби и вълнения
263 Въже хвърлете
606 Възвести любов Христова
722 Възкликнете громка песен
336 Възкръсна от гроба Той
334 Възкръсна силний Спас
207 Възложи на Господа
201 Възложи товара си
144 Възможно ли е, о Христе
528 Възпей сега с възторг
9 Възпейте на Господа
268 Върла е бурята
402 Върху сионската гора
370 Върху твърд камък аз стоя
213 Върху твърди обещания
216 Вяра в мен ли се руши
574 Вярвай във словото Божие
642 Вятър вее
625 Галилея
732 Где е твой син таз нощ?
731 Где е чадото ми таз нощ?
475 Где ще прекараш Вечността?
429 Гласът във Рай Едемски
364 Години малко ощ
599 Голгота
79 Голгота помня всякога
709 Горе зад звездите
372 Горе, о душо моя
29 Господ Бог Дух е
538 Господ говори
351 Господ дохожда
537 Господ е Канара моя
696 Господ е пастир мой няма да се убоя
307 Господ ми е Пастир
254 Господ ни сравнява с виделина
172 Господи в Твоя храм
141 Господи мой
180 Господи, да не вървиш
239 Господи, живота ми
415 Господният ден
28 Господня Мишце, покажи
104 Грешни сме, о Господи
59 Грешни търси да спаси
472 Грешниче, смутен и беден
225 Да бъде волята Твоя
236 Да бъде волята Твоя
416 Да не оставим от ръце
552 Дай Исусу все
422 Дай ми на вярата крила
494 Дай ми святост, Боже
611 Дай на Него вси желания
35 Дайте смъртни вси внимание
37 Дали без малко си убеден
73 Дали сал кроткият Исус
178 Дано Бог милостиво мен
148 Дано да може туй сърце
427 Дано да се явиш
457 Дано да стана ангел
618 Дарен
348 Ден блажен
116 Ден на радост
317 Деннице, светла Звездо!
458 Деца в небето
210 Дигам очите си
45 Днес вика милий Спас
707 До мен се докосна
50 Дойдете, уморени вий
324 Докле дойде милий Спас
398 Дом Бащин е небето
519 Дом има неръкотворен
228 Драгий Спасителю
668 Драгоценни минути
69 Друг принос нямам
651 Дружно ние ще работим
75 Дръж ме близ при кръста
286 Думи добри
529 Дух Божий, в мен вдъхни
650 Душо в скърби окръжена
63 Душо, моя, душо моя
86 Дългът е платен
284 Дързост, братя
240 Дял мой си Ти
80 Един Източник има
594 Една звезда в простора свети
403 Една песен ще пея
289 Една реч за Исуса
153 Една чудна повест има
534 Еднаж когато блестеше простора
637 Едно прекрасно име
384 Езици человечески
623 Ей ощ в зори
332 Ей, възкръсна наший Спас
337 Ей, възкръсна наший Спас Алилуя
95 Ей, за мен дойде
297 Ей, за мене той се грижи
445 Ей, знаме гордо са развели
57 Ела при Спаса
588 Ела при Спаса нежно той те кани
39 Ела у дома
56 Ела!
432 Елате верно да решим
471 Елате от душа да хвалим
473 Елате, брате, ела!
48 Елате, вси вий жадни
676 Ерусалим
276 Ето го, на връх планински
393 Ето горе, пред престола
6 Ето, в Името Христово
434 Ето, веч листата падат
460 Ето, гласове на радост
193 Ето, колко са блажени
371 Желая много, Отче мой
514 Жив е! Жив е!
626 Живеех аз във мрак
340 Животворящий Дух Святи
387 За брат, или сестра в Христа
108 За всегда
508 За евангелското дело
246 За жетва бели нивите
569 За Исуса нямаше почивка
450 За малките деца
609 За мен има кръст
132 За мен проля Ти, Спасе
576 За мен тя се моли
554 За мен умря, за теб умря
725 За мене се грижи
173 За Словото Ти, Господи
686 За Теб на кръст пострада
137 За Теб, Исусе всеблагий
44 За тебе се моля
91 Загубена овца
563 Запей и тръгни с алилуия, амин
106 Запей с веселба
151 Затуй Го любя аз
408 Земьо на блажените
382 Златното правило
591 Знай за тебе той умря
702 Знам Той ме води
689 Зора небесна
695 И в чуден мир
719 И на нас
64 Ида, Христе!
264 Идете проповядвайте
52 Идеш ли?
54 Иди, о грешниче
258 Иди, прилежно работи!
171 Изворе на всяка благост
482 Изкупен - о, истина чудна!
275 Излазя Божий Син на бой
190 Изпитай нашите сърца
557 Изцеление в Исусовите рани
400 Има една земя
81 Има Извор, Кръв тече
120 Има ли мир
94 Има отворени врата
724 Има празник при Христа
456 Има работа за деца
88 Има сила
395 Имам Отец във славната земя
582 Искаш ли да бъдеш войн Христов
444 Искрени, верни, всецяло предани
511 Исус - туй име сладко
448 Исус благославя децата
101 Исус дойде изгубени да търси
157 Исус е мой драг Спасител
43 Исус е Сам Светлината
243 Исус ме вика
102 Исус ме повдигна
40 Исус Назарянинът минава
664 Исус скъп Спасител
659 Исус спасител мой
296 Исус! таз дума сладка е
309 Исус, Ходатаят, е жив
375 Исусе драгоценний
545 Исусе мой душата ми се мъчи
540 Исусе мой, при Тебе ида
150 Исусе, Теб любя
404 Йерусалим цял златен
411 Йерусалиме славний!
401 Йерусалимска дъщерьо
601 Кажи Исусу
684 Кажи ми за Христа
516 Как дните ни летят напред
620 Как е сладко ходейки с Христа
250 Как ли е жетвата?
470 Как славен е Господ
589 Как сърдечно ожидам
464 Както еленът извори
49 Какъвто си ела
630 Кат волна птичка
329 Като гледам Спаса
558 Като птичка що не може
380 Като свърша житейския път
602 Книгата на живота
305 Кога в любов небесна
347 Кога дойде
578 Когато аз отчаян, уморен
110 Когато в Илиния дол
548 Когато вихър върху мен слети
76 Когато гледам чудний кръст
232 Когато по море
175 Когато пред престола Ти
690 Когато приближавам при Голгота
547 Когато радостите отлетят
490 Когато слушам за Христа
652 Кой Бог е велик
653 Кой направил е цветята
211 Който на Господа
199 Който под Божиите крила
484 Който с вяра погледне
166 Колко драгоцен Приятел
260 Колко души блуждаят
726 Колко ни са мили Боже
215 Колко твърда основа
700 Колко чуден си, о, Исусе
550 Копнеж
270 Корабът плува по море
147 Красний Исусе
608 Към Ханаана
469 Ликуйте, ликуйте!
326 Ломи днес хляба, Ти
383 Любете един другиго
125 Любов Божия
149 Любовта е по-добра
322 Любовта се награждава
660 Любовта Ти
447 Малки вий деца, елате
455 Малки дейци
466 Маловерност далеко
680 Махна го
670 Мен вземи Ти в Твойто лоно
539 Мен води, велики Йеова
449 Мен Исус е възлюбил
419 Мил Отче, в Словото Твое
729 Мили мой тате
453 Милий Пастирю, Исусе!
223 Милий Спасителю
131 Милост Божия
683 Милост има в Спаса Христа
113 Милост, о Давидов Сине
598 Минават дните
662 Мир пълен мир
122 Мир, мир
121 Мир, сладък мир
397 Мислете за дом горе там
638 Младежи за Исуса
533 Мнозина се чудят
96 Моето състояние
68 Моите погрешки
428 Молим, Спасе
160 Молитвен час
593 Моята молитва
357 Моята вяра е
476 Място дал ли си Исусу?
319 На Витлеемското поле
691 На вратата Царя хлопа
723 На Голгота
506 На заблудилия път покажете
632 На кръст за мене умря
661 На любимия Спас
226 На милостивия си Спас
373 На надеждите мои
352 На небесната проверка
648 На Него уповавам
140 На непорочний Агнец
603 На оттатъшния бряг
385 На раздяла, братя
345 На светъл облак полетя
85 На Спаса чух гласа
426 На Тебе, вечна Канаро
646 Най-велик е Господ
607 Най-прекрасния ден
313 Нам се роди едно Дете
298 Намерих аз "другар" в Христа
583 Намерих аз приятел благ
283 Напред върви!
377 Напред към върха
231 Научи ме Твоя път
712 Началник нощя
654 Не желая сам безплоден
586 Не зная друго име
167 Не ме пренебрегвай, Спасе
255 Не ми казвай с жални думи
84 Не могли жреците стари
369 Не са видели тез очи
504 Не се срамя да възвестя
513 Нек спомним Голгота
15 Нека всинца възвеличим
465 Нека престанат плач и сълзи
486 Нека радваме се, братя
17 Нека цял свят възвиси глас
509 Непобедимо е нашето знаме
112 Ни злато, ни сребро
72 Ний възвестяваме Христа
728 Ний приятели сме вечни
666 Ний сме ратници Христови
694 Ний ще литнем зад звездите
282 Ний ще се стремим
420 Никога, никога!
518 Нито видяло е око
711 Новото небе
290 Нозете красни са
727 Някога преди
220 О безопасно място!
244 О Боже, не за утре
502 О Боже, съхрани
10 О Боже, Ти нам
339 О всечистий Святий Душе
241 О душо, душо, стани
109 О златний ден
320 О мило градче Витлеем
219 О Прибежище добро!
341 О Светий Душе
412 О Сионе, Граде Божий
295 О Слово въплотено
107 О Спасе, с тежки грехове
155 О Спасе, Ти за мене
221 О Спасителю Христе!
176 О Ти, Веселбо, на моята душа
164 О Ти, пред когото открито е все
361 О, Господи, Ти помогни
483 О, Агнец Божий!
195 О, блажен е
425 О, Боже, в името Твое
358 О, вяра!
730 О, да бях с крила
189 О, да съм кат Спаса
235 О, да съм нищо!
430 О, дом честит
474 О, ела при Мен
710 О, ела Ти, беден грешник
36 О, елате, вси ранени
596 О, зная едно чудно Име
720 О, Исусе
561 О, Исусе мой
152 О, как да го не любя
292 О, как да пея силата
699 О, как искам аз на всички да разкажа
536 О, какъв чуден Спасител
293 О, колко сладко вернику
693 О, колко чуден за мен бе деня
272 О, малко стадо, не се бой
24 О, милий Господи, ела
438 О, моли се на Спаса
610 О, неизмерима милост
672 О, някога когато бях
440 О, работи прилежно
600 О, радвай се чадо мое
349 О, светлина на зората Сионска
191 О, сладък наш съюз
194 О, Слънце на душата ми
559 О, Спасе драгоценни
354 О, Спасе, до кога?
718 О, Спасителю благ
32 О, суета на суети
378 О, туй ще е слава!
674 О, църкво Ти прекрасна
100 О, чудна истина
315 О, чудна, славна, света нощ
61 О, чудно е Божието Слово
436 О, юноше, помни Създателя си
468 Обичам да оттеглям аз
671 Ободри се душо
257 Онзи, който с плач излязва
30 Опитал си ме, Господи
321 Осанна!
698 Оставен ли си сам
262 От всите гринландийски
493 От всите силни ветрове
517 От смъртта съм спасен
165 От тебе се нуждая
568 От трона слезна
185 От Христа се научи
522 Отвъд Йорданската река
60 Отвън сърдечни двери
238 Отдавна все Исусу съм предал
463 Отдавна, Боже на Ветил
119 Откак в мен Исус Сам влезна
485 Откак Исус дойде
115 Откак съм бил спасен
532 Откак съм опростен
622 Отруден е живота
399 Отсам йордански бряг
614 Отчаян от живота
585 Отчаян сам самичък
158 Отче наш
170 Отче, послушай нас
590 Още в сутринта на младост
249 Още един ден за Тебе
461 Пазеха овчари
374 Пази ме, Божие Агне
443 Пази се чист
18 Пак земните си грижи
184 Пак, Боже милий
133 Пейте, пейте на Исуса
134 По име знае Господ
705 По пътя към небето аз ще пея
327 По среднощ светлата звезда
381 По- близо!
67 По-бял от сняг
142 Повече, о Христе
58 Повярвай в Исуса Христа
74 Под кръста на Исуса
479 Под скъпата кръв на Христа
624 Познаваш ли Исусовото име
407 Покоят ми не е на тази земя
33 После що
437 Прав да си ти
616 Престолът Божий
70 Престолът на благодатта
82 При вида на Кръвта
38 При Исуса ела
47 При Исуса, уморений
66 При нозете на Исуса
613 При спасителя Исуса
604 При Тебе ида
365 При Тебе, Боже мой
123 Признателната ми душа
512 Призови Христа на помощ
462 Пълен с благости
580 Първа стъпка
145 Първом Той възлюби нас
252 Пътувай още малко
641 Пътувах в мрачна нощ
302 Пътят към Небе избрахме
138 Пътят, Истината и Животът
631 Радвай се, идва Исус за нас
192 Радвайте се братя!
130 Радвам се аз
294 Радост блика в моето сърце
487 Радост, радост непрестанна
488 Радостно запейте горе в небеса
392 Радостно, радостно вървя
291 Разгласяй, о Сионе!
406 Рай е мой дом
245 Решавам се от все сърце
714 Родино
679 С колко сълзи
77 С кръста на Христа се хваля
635 С мъка в сърцето
663 С нас Господи пребъдвай
204 С нас остани
198 С Теб, Боже, всякога
492 С Христа да съм е радостно
560 С Христа съм всеки ден
386 С"богом!
330 Самин
531 Само във Теб, Исусе мой
500 Само вярвай!
87 Само кръвта на Исуса
629 Само ти ме води
421 Самото основание
328 Света Главо, ранена
97 Светият, Самодържецът
715 Светла е зората
242 Своята воля, Боже, върши!
229 Свят да съм желая
11 Свят, свят, свят
209 Святий Отче, Ти ме учиш
323 Сега желая Спасе мой
505 Сее се семе тук
247 Сей семето всегда
595 Сила дай и дръж ме ти
350 Сионе, обещаний знак
633 Скиташ ли се сам в живота
355 СкороТой ще се яви
224 Скрий се, душо моя
467 Скрита в мене е скръбта ми
390 Скръбта си дълбоко скрий
316 Слава во вишних!
584 Слава на Исуса
541 Слава Теб
5 Слава, почест и хваление
716 Слава, слава, алилуя
168 Славата Ти, о Христе
649 Славен ден, славен час
19 Славете Бога
21 Славо во вишните
2 Славословие
7 Славословие
535 Сладка вест дойде до всеки
644 Следвай ме
53 Слушай, о душо моя
503 Слушам зова на Исуса
446 Слънце ярко
200 Спас мой ми е як помощник
439 Спасе, кат овчар води ни
181 Спасе, нощни сенки падат
169 Спасе, приеми сега
202 Спасе, Твой сладък глас
98 Спасен
89 Спасение
338 Спасител наш се обеща
418 Спасителю и Господи
266 Станете за Исуса
277 Стани без страх
269 Стани и в същий път върви
179 Стани о, душо моя
105 Стани, душо моя
273 Стани, душо!
136 Стани, стани, душо моя
346 Стани, Ти силний Ратниче!
78 Старият кръст
639 Странник беден тук съм
510 Стройно следваме във боя
233 Съвсем убеден съм
673 Сърце ми дай
549 Сърце ми чезне в изнемога
627 Със Исуса искам да живея
16 Със страх мълчете, твари вси
3 Със страх пред Божия престол
299 Със Царя вървя
288 Таз повест тук е сладка
62 Таз радост, мир, прощение
441 Такъв какъвто съм, Христе
704 Там зад сенките
413 Там нощ няма нивга
389 Там при Исуса
367 Там Юдейский пленник коленичи
677 Тамо нейде на Голгота
640 Татко мой
417 Твоето Слово е
424 Твоето царство аз обичам
423 Твоите чада, о Христе
325 Твойта заповед, Христе
205 Твоя, не моя път
645 Твоята верност е велика
162 Твоята върховна воля
25 Твоята милост, Господи
271 Твърдиня силна е
543 Твърдо за Христа стоиме
237 Тебе да угодя
655 Тебе зове, тебе зове
366 Тебе ще видя
657 Тежко ли е на душата ти
409 Тез струни ще се развалят
159 Ти велик и славен Цар
587 Ти не се обръщай никога назад
708 Ти очисти
617 Ти си моята любов
362 Ти, Вяро на отците ни
314 Тиха нощ!
636 Тиха нощ, ветрец повява
55 Тихо и нежно Спасителят кани
433 Тихо, тихо Спасът вика
227 Това да ми е мъдростта
103 Това сторих за тебе
124 Тоз грешен свят
414 Тоз е денят на Господа
687 Той е мой
304 Той знае пътя
678 Той направи всичко
308 Той се моли за мен
658 Туй направи Господ сам
196 Тук имам работа една
410 Тук къс живот е дял наш
523 Тук на земний бряг стоиме
143 Тук само мисълта, Христе
65 Тъкмо какъвто съм
274 Търсим покой у дома
278 Укрепи се
331 Умря Спасител наш
530 Уповавам на Христа
342 Утешител дойде!
174 Учи ме пътя Си
23 Хвала во вишних
27 Хвалете Бога нашего
12 Хвалете Господа
1 Хвалете Царя
41 Хлопа, хлопа!
161 Хляб духовен
259 Христос с мен кат е
394 Хубав Сион
4 Царува Господ Йеова
8 Царю наш Всесилний
628 Църкво, слушай гласът Божий
280 Чада на небесния Цар
344 Чакаме благословение
114 Честит тоз ден
359 Чрез вяра в слава бъдеща
575 Чуден мир имам аз
135 Чудна любов
703 Чудна песен ще пеем в небето
567 Чудната мелодия
287 Чудната повест кажи ми
566 Чудната река
285 Чудната стара повест
495 Чуй молбата ми, Христе
251 Чуй, гласът Исусов вика
111 Чуй, от срамното дърво
318 Чуйте ангелския глас
71 Чуйте грешници
713 Чуйте грешници
312 Чуйте песни весели
90 Чух Сладкия Исусов глас
34 Широк е пътят към смъртта
643 Ще бъда кат Христа
376 Ще Го видя в лице
353 Ще дойде скоро Спасът ни
405 Ще л"застанем при реката?
499 Ще светлее пътя ни
478 Ще стана по-бял от снега
577 Ще чакам и ще слушам
20 Що да въздам на Бога?
454 Що да сторя за Исуса?
721 Що са тез
333 Що слезва ангел от небе?
565 Щом зората се покаже