НачалоРадостно, радостно вървя
392. Радостно, радостно вървя
1. Радостно, радостно вървя на път,
Който ме води към горния свят!
Ангелски гласове викат: "Ела,
Радостно, радостно тук у дома!"
    Скоро ще мина аз жизнен предел,
    Скоро ще стигна на славната цел,
    Странен и пътник не ще съм тогаз.
    Радостен, весел ще съм у дома.

2. Мили приятели минаха там,
Чакат и мене в небесния дом!
Пеят отсреща през смъртна река:
"Радостно бързай, ела у дома!"
    Сладки им звукове стигат до нас,
    Чува се техният сладостен глас,
    Канят и викат отсред небеса:
    "Радостно тичай, ела у дома!"

3. Смърт нека остри своите стрели,
Мене не може тя веч устраши,
Спас мой отнел е на гроба властта,
Радостно аз ще вървя към дома!
    Колко веселие в вечния ден!
    Вечно от грях и погибел спасен!
    Ще славословя аз Спаса Христа,
    Радостно, радостно там у дома!
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти