НачалоНе се срамя да възвестя
504. Не се срамя да възвестя
1. Не се срамя да възвестя
Смъртта на Своя Спас
И радостно да изявя
Туй, що стори за нас.
    Сам Христос, Сам Христос
    Моя дух оживи,
    Сам Христос навеки мен спаси
    Чрез Христа от мрака аз излезнах,
    Навеки щастлив сега станах.

2. Не се срамя за Спаса си
Да кажа: "Бог е Той,
Душата ми от смърт спаси
И даде Духа Свой. "
    Сам Христос, Сам Христос и пр.

3. Не се срамувам да търпя
Безчест’е всеки ден
За Спаса моего Христа -
Тоз кръст е сладък мен.
    Сам Христос, Сам Христос и пр.

4. Надеждата ми във Христа
Не е напразно знам,
Той във борбата със греха
Не ме оставя сам.
    Сам Христос, Сам Христос и пр.

5. За всичко, що е обещал,
Ще бъде верен мен,
Той пази, що съм Му отдал,
До онзи Славен Ден.
    Сам Христос, Сам Христос и пр.
Римляни 1:16
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти