НачалоС нас Господи пребъдвай
663. С нас Господи пребъдвай
1. С нас, Господи, пребъдвай
И нас води всегда,
В прекрасния път тесен
Към живата вода.

2. Стори в света Ти чудо
Единство Сам създай,
В чадата Ти навсъде
И вечен мир им дай!

3. Дай в мислите единство
Сърца с любов огрей,
На кротост, дух смирен’е
Във нас Ти, Боже, влей.

4. Излей над всички чудна
Обилна благодат,
И с нов живот ний Тебе
Да славим тук всегда.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти