НачалоВ тихите среднощни стражи
42. В тихите среднощни стражи
1. В тихите среднощни стражи
Слушай, грешниче!
На сърдечните ти двери
Спасът ти дойде.
    Душо, душо,
    Слушай туй, що е -
    На сърдечните ти двери
    Спасът ти дойде!

2. Чака там вън Той и хлопа,
Хлопа и стои;
На вратата чака, вика:
"Чадо, отвори. "
    Душо, душо и пр.

3. Смъртта иде, приближава;
Кога налети,
Не ще хлопа, нито пита:
"Ти готов ли си?"
    Душо, душо и пр.

4. От заключените двери,
Спасът с’ отклони.
Смъртта туй не ще направи,
Но ще ги разбий.
    Душо, душо и пр.

5. И тогаз часът ще дойде
Да се молиш ти,
С плач да хлопаш на вратата
Где Исус стои.
    Душо, душо и пр.

6. Ах! Ще си припомниш късно
Що теб Той стори;
Да ти прости чака много,
Но ти не рачи.
    Душо, душо и пр.
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор