НачалоБог е с нас
524. Бог е с нас
1. Бог е с нас, кой ще е против нас
||

Бог е с нас
||

Тъй апостол Павел нам каза.
    Рим. 8:31

2. Ето, с вас ще бъда всеки ден!
||

Всеки ден
||

Сам Господ Исус ни обеща
    Мат. 28:20

3. Сал Кръвта измива всеки грях!
||

Всеки грях
||

Тъй апостол Йоан каза.
    1 Йоан. 1:7

4. Светий Дух нам Господ обеща!
||

Обеща
||

Йоил пророкът предсказа.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти