НачалоБог е с нас
524. Бог е с нас
Х. П. 12
1. Бог е с нас, кой ще е против нас?
Бог е с нас
Тъй апостол Павел нам каза.
    Рим. 8:31

2. Ето, с вас ще бъда всеки ден!
Всеки ден
Сам Господ Исус ни обеща
    Мат. 28:20

3. Сал Кръвта измива всеки грях!
Всеки грях
Тъй апостол Йоан каза.
    1 Йоан. 1:7

4. Светий Дух нам Господ обеща!
Обеща
Йоил пророкът предсказа.
    Йоил 2:28, 29
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти