НачалоМен вземи Ти в Твойто лоно
670. Мен вземи Ти в Твойто лоно
1. Мен вземи Ти в Твойто лоно
О, Христе, в Свойта ръка,
Да живея там спокойно
И намеря в Теб покой.
    Тук под игото аз страдам
    Към почивка веч вървя,
    На колене аз заставам
    И се моля на Христа.
        Мен вземи Ти в Твойто лоно
        О, Христе, в Свойта ръка,
        Да живея там спокойно
        И намеря в Теб покой.

2. Мен вземи Ти в Твойто лоно
О, Христе, махни страха,
За да мога аз смирено
Да се кая за греха.
    Не зачитай мойта немощ
    Облекчи душата ми,
    Да почувствам Твойта помощ
    И се приближа при Теб.
        Мен вземи . . .

3. Мен вземи Ти в Твойто лоно
О, Христе, чуй моя глас,
Да живея тук е трудно
И се боря с’ злото аз.
    Аз уверен съм, че слушаш
    Моя глас, о, Господи
    И мен Ти при Теб приемаш
    Във Твойте святи гърди.
        Мен вземи . . .
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти