НачалоНа небесната проверка
352. На небесната проверка
1. Щом тръба Господня затръби в небесни висини
И денят Господен веч се зазори,
Щом спасените от таз земя преминат в небеса,
Аз ще бъда на проверка пред Христа.
    На небесната проверка (3)
    Аз ще бъда там
    Христу ответ да дам.

2. Щом вси мъртви във Христа възкръснат в славни телеса
И нетленни възнесат се в небеса,
Щом избраните Христови приберат се у дома,
Аз ще бъда на проверка пред Христа.
    На небесната проверка и пр.

3. Нека служим на Христа догдето сме на таз земя,
Любовта Му да възхваляме всегда,
А когато дните свършат и престанат вси дела,
Ще застанем на проверка пред Христа.
    На небесната проверка и пр.
2 Коринтяни 5:10
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти