НачалоО Боже, съхрани
502. О Боже, съхрани
1. О, Боже, съхрани! Мен съхрани!
Да бъда верен Теб през всички дни,
Светите Си Слова
    Дай в моите уста!
    Боже мой, съхрани! Мен съхрани!

2. Дай мъдрост във ума, в сърце - любов,
И във душата ми - Духа Христов,
С небесни добрини
    Богато мен снабди,
    Боже мой, съхрани! Мен съхрани!

3. Дай да разнасям вред тези слова,
За подвига Христов, за любовта,
Мен врагът ще следи, -
    Но близо Ти бъди,
    Боже мой, съхрани! Мен съхрани!

4. Ако гонения тук претърпя
Боже, помагай ми да устоя!
Верен на Теб слуга
    Да бъда всякога,
    Боже мой, съхрани! Мен съхрани!
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти