НачалоО, суета на суети
32. О, суета на суети
С. П. 25, Д. П. 107
1. О, суета на суети
Са всички земни добрини!
Тъй възглашава Божий глас
Къмто нас грешни всеки час.

2. Богатство, лъстна суета
И всяка слава на света,
Как страшно пълнят наште дни
Със скърби ужасителни.

3. И в радостите на плътта
Насита няма никога;
Но с труд и болест и беди
Измъчват нашите души.

4. Догде тъй гинем в суета,
Минават дните с бързина;
И леко с ветрени крила
Занасят ни към вечността.

5. Но Ти, О, Боже милостив,
Спаси ни, в тоз свят нечестив,
От всяка празна суета
В таз тъмна сянка на смъртта.

6. Сърца ни, Отче, освети;
Нас, слепи, в пътя оправи,
Що води верно в славний Рай,
Да сме блажени там без край.
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор