НачалоНапред върви!
283. Напред върви!
1. По развълнувано море
Към вечността пътуваш ти;
И Адмирала теб зове,
Тръби: "Напред върви!"
    Напред върви!
    Ще стихне буря зла;
    Изчезва вече тъмнина.
    "Напред върви!"
    Бог жив е! Той тръби:
    Напред върви!

2. Далече ли си от брега,
Страхуваш ли се от беди;
Долита пак до теб Гласа:
"Върви! Напред върви!"
    Напред върви! И пр.

3. Отпадат ли другари в страх,
Отстъпват ли отчаяни?
Не гледай никога на тях,
Върви! Напред върви!
    Напред върви и пр.

4. Свирепа ли е бурята,
Заплашва ли кораба ти;
Дерзай! Бог жив е! Той каза:
"Върви! Напред върви!"
    Напред върви! И пр.
Битие 19:17
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти