НачалоИди, о грешниче
54. Иди, о грешниче
1. Иди, о, грешниче смирен,
Какъвто си, иди;
Със страх и трепет поразен
Решение вземи:

2. Ще ида при Спасителя
Не ще ме нищо спре,
И като планини да са
Моите грехове.

3. Ще падна пред нозете Му
Смазан с товара си;
Ще кажа: "О, Спасителю,
Погинвам! Ти спаси!"

4. Над мене Той ще се смили;
Знам, че е милостив;
Ще ми простре Той скиптра Си
И тъй ще бъда жив.

5. Ако ли туй прибежище
За мене няма там;
Надежда няма другаде;
Аз ще погина, знам.

6. Не се отчайвай, грешниче;
Не те отблъсква Той;
Избавя съкрушените;
Ще ти даде покой.
Йоан 6:37
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор