НачалоБоже, на любовта Твоя
127. Боже, на любовта Твоя
1. Боже, на любовта Твоя
Заветът верен е, -
Твърдел на моята душа
И утешение.

2. Там, Боже мой, и само там,
Чрез вечна благодат,
Надежда, мир намерувам,
Там сила и живот.

3. Чрез него Ти на мен стана
Приятел и Отец,
Водител през пустинята,
Защитник до конец.

4. Това що ти определиш
За мене е добро;
И тъй, каквото да решиш,
Приимам радостно.

5. Ще чакам волята Твоя
С увереност, че все
Що аз не зная тук сега,
Ще зная на небе.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти