НачалоГрешни сме, о Господи
104. Грешни сме, о Господи
1. Грешни сме, о, Господи,
Още в грях заченати;
Откак съгреши Адам
Грях остави ‘следство нам.
    Щом се раждаме деца,
    Грях засява в нас смъртта;
    Твой закон е свет и прав;
    Гнил е всеки наш състав.

2. Само Твойта благодат;
Ще премахне тоз разврат;
Няма, няма в нас добро,
Всякога клоним към зло.
    Никой вънкашен обред,
    Колк’то и да търсим вред,
    Няма сила да цери
    Вътрешните болести.

3. Сал Твоята кръв, Христе,
Може нас да опере,
И да изцери завчас
Тежката проказа в нас.
    Жертва пълна дал си Ти;
    Нас от всеки грях оми;
    Тази Кръв спасителна
    Други жертви нямаха.
2 Тимотей 1:9
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти