НачалоНека всинца възвеличим
15. Нека всинца възвеличим
С. П. 369, Д. П. 129
1. Нека всинца възвеличим
И възпеем Господа;
Наедно да коленичим:
Наший Бог е Йеова.

2. Той на всите е Създател,
Той е нашият Творец,
Господар наш и Владетел,
И любящий наш Отец.

3. Той морето е направил,
Той създал е сушата;
Ний на паствата му овци
Сме под Негова ръка.

4. Нека чуем днес гласа Му,
Нека не ожесточим
Днес сърцето си, а Нему
Вярно да се покорим.

5. Да не би Той в яростта Си
Да се закълне към нас:
"Моето упокоение -
Вечното, не е за вас".
Псалми 95:
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор