НачалоКак сърдечно ожидам
589. Как сърдечно ожидам
1. Как сърдечно ожидам да отида в небе
И с удива да гледам Тоз за мен, що умре.
Колко славно ще пея и възпявам Христа
Че за мене пострада, за да съм в небеса.

2. Нека бури налитат, ветрове и покой
С вяра силна аз виждам, че пред мене е Той.
Сам Исус от Голгота пътя ми очерта
За да мога след Него, аз докрай да вървя.

3. И сега още малко и със вяра вървя
О, как нежно ме чака, горе там у дома.
Не се лутам, но бързам, че премина деня
Вече сенки се спускат и настъпва нощта.

4. В изпитан’я и скърби, всякога Той е с мен
Искам Сам да ме води, със любов нощ и ден.
При Исуса да литна и да бъда приет
Името, щом си чуя, там от вечния свят.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти