НачалоО, блажен е
195. О, блажен е
1. О, блажен е, преблажен,
Онзи, който е измит.
И престъпник опростен,
Чийто грях е веч покрит.

2. И блажен е человек,
Който има дух без лъст,
Който в нечестив съвет
Не търчи и няма мъст.

3. Уповава в Господа;
В път на грешни не стои;
И на присмивателя
На стола не седи.

4. И блажен кой се бои
Всякога от Господа:
Не е склонен към лъжи,
Чист е в своите дела.

5. Кой намира сладости
В Божя всяка заповед:
Бог над него все ще бди
Според вечний Свой завет.
Псалми 1:
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор