НачалоКъм Ханаана
608. Към Ханаана
1. Кажете ми драги младежи
Къде сте тръгнали натам,
С бодили и камъни остри
Е пътят ви вредом постлан.
    Отиваме много далеч
    Да чуем Христовата реч
    "Елате във Моето царство
    От грях и от скърби далеч!"

2. Отиваме към Ханаана
Где вечен мир, щастие цари
Всред бури, вълни, урагани
Съзираме райски врати.
    Отиваме много. . .

3. Бих искал и аз да съм с вази
Да крача по тесния път,
От напасти кой ще ни пази
Че силен и лют е врагът!
    Отиваме много. . .

4. Приятели, всичко оставям
И наедно тръгвам със вас,
Аз зная, че ще ни настави
По пътя любезния Спас.
    Отиваме много. . .

5. Хвала за това ти решение
И вярно ръка нам подай,
Във братско сега единение
Да стигнем в небесния рай.
    Отиваме много. . .

6. Ний чуваме Божия призив
И крепи нас Неговий Дух,
Той дава нам сила и порив
Божествено зрение и слух.
Ощ малко и стигаме веч
Да чуем Христовата реч :
"Елате във Моето царство
    От грях и скърби далеч!"
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти