НачалоНозете красни са
290. Нозете красни са
1. Нозете красни са
На тез що благодат
Вестяват на Сионский хълм,
Мир проповядуват.
||


2. Пресладък е тоз глас,
Извест’ето добро:
Сионе, гледай, твоят Спас
Царува с тържество.
||


3. Блажени тез уши,
Що слушат този глас:
Блажени всичките очи,
Що виждат своя Спас.
||


4. Пророци и царе
Силно желаеха
Да видят туй, що видим ний,
Но не видели са.
||


5. Сион надава вик
С благодарение;
И с възклицан’я на хвала
Ехтят пустините.
||


6. Бог мишцата Своя
Пред всички изяви;
Дано познае веч света
Царя и Спаса си.
||
Исая 52:7
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор