НачалоНе зная друго име
586. Не зная друго име
1. Не зная друго име, тъй чудно на света
Което дава радост, мир, любов и чистота
От славния небесен трон дойде от небеса
Исус дойде в обора, живя на таз земя.

2. Той мина през Голгота, всреднощ самин страда
Кръвта Му се обърна на капчици вода
С любов понесе всичко и победи смъртта
Застана най-победно, отдясно на Отца.

3. И тука още малко, всред грижи и борби
Ще ходим догде вземе нас в обятието си
Исус туй чудно име, Исус велик Баща
Исус ще бъде вечно, пред нашите лица.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти