НачалоТой се моли за мен
308. Той се моли за мен
1. На престола в небеса
Той се моли за мен,
Ходатайства пред Отца
От любов към мен!
    Вместо мен пострада Той,
    Но възкръсна, Спас блажен;
    Вечно жив Посредник мой,
    Той се моли за мен!

2. Изкушене кат налети,
Той се моли за мен
И победа ми дари,
Той се моли за мен!
    Изкушаван Сам Той бе
    Също като теб и мен;
    Нас познава най-добре,
    Той се моли за мен!

3. Изпитаня кат ме смутят,
Той се моли за мен;
Скръб, нещаст’я кат се вестят,
Той се моли за мен!
    Страшни мъки Той претърпя,
    От света отхвърлен, презрян;
    Ходатай за мен стана,
    Той се моли за мен!

4. Спасът ми е Канара,
Той се моли за мен;
И опора само една,
Той се моли за мен!
    Светата Своя ръка
    Наранена зарад мен,
    Той издига пред Отца
    И се моли за мен!
1 Тимотей 2:5
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти