НачалоВъзкликнете громка песен
722. Възкликнете громка песен
1. Възкликнете громка песен
Вий изкупени в Христа,
От любов Исус понесе
На греха ни тежестта.
    О, запей таз сладка песен
    Радвай се, ликуй в Христа,
    Той слезна от дом небесен
    Да даде мир на света.

2. Водех аз живот разгулен
Кат изгубена овца,
Но Исус дойде отруден
В дома вечен на Отца.
    О, запей таз и пр . . .

3. В дни на скърби, изкушен’я
Бурите бучат край мен,
Но Исус ме води тихо
За ръката ден след ден.
    О, запей таз и пр . . .
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти