НачалоКогато в Илиния дол
110. Когато в Илиния дол
1. Когато в Илиния дол
Израйлевият стан
Чу Гетский страшен исполин
Как пред народ избран.
    От Бога хвали се и с смях
    Унищожава ги
    И кани да се подчинят
    На тях – езичници.

2. Уплашени побягнаха;
И страх голям обзе
Сърцата им; но в този час
Спасение дойде.
    Дойде смирен и млад овчар,
    Без меч и щит и шлем;
    Но пълен с сила Божия
    Дойде от Витлеем.

3. И тъй кога на целий свят,
Като че негов е,
Тиранин онзи Сатана
Си туряше нозе,
    И люде и народи вси
    На Божия земя
    С измама покоряваше
    На волята своя.

4. Нигде тъжащата земя
Надежда не видя;
Но, ето, в полунощний мрак,
Спасителят дойде;
    Дойде от человеците
    Да вдигне тоз ярем;
    Дойде божествено Дете,
    Родом от Витлеем.

5. От яслите до срамний кръст
Той с болест, гордост, грях,
С омраза, страх, невежество
Се бореше за тях.
    За туй, за да съсипе веч
    За тварите Свои
    Делата вси на дявола,
    Син Божий се яви.
1 Йоаново 3:8
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор