НачалоО, да съм кат Спаса
189. О, да съм кат Спаса
1. Земна радост мен не блазни;
Кат Христа да бъда!
Мен света не ще примами!
Кат Христа да бъда! -
    Аз желая кат Христа
    Да съм в дома и в света;
    Кат Христа да съм всегда!
    О, да съм кат Спаса!

2. Той ще скъса всяка връзка,
Кат Христа да бъда!
По-добре за да му служа;
Кат Христа да бъда!
    Аз желая и пр.

3. Догде съм тук на земята
Кат Христа да бъда!
Да разказвам вестта блага.
Кат Христа да бъда!
    Аз желая и пр.

4. Мен в небето Той ще срещне;
Кат Христа да бъда!
И "Добре дошел!" ще каже.
Кат Христа да бъда!
    Аз желая и пр.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти