НачалоАз, Исусе, кръста дигнах
234. Аз, Исусе, кръста дигнах
1. Аз, Исусе, кръста дигнах
Тебе веч да следувам;
От света днес се отрекох,
Твой аз ученик да съм.
    Само Тебе нека имам
    И Твоята благодат,
    Всичко друго да изгубвам,
    Пак честит съм и богат.

2. Нека тоз свят ме остави,
Той остави моя Спас:
Нека тоз свят ме излъже,
Тебе верен имам аз.
    Щом като Ти ми явяваш
    Милото Свое лице,
    Человеци и да мразят,
    Пак за мен е все добре.

3. Тебе викам, Авва, Отче;
Ти си Покровител мой;
Няма зло да ме уплаши,
Само нека съм раб Твой.
    Зная, че в Твоята служба
    Труд е удоволствие;
    Зная, че с Твоята милост
    Загуба печалба е.

4. И гонен’е ще ме кара
Само в пазухата Ти;
Досаждение и пакост
Стават невредителни.
    Земен труд и земна грижа,
    С помощта Ти, Спасе мой.
    Във небето все по-сладък
    Ми приготвят там покой.
Лука 18:28
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти