НачалоЗа мен има кръст
609. За мен има кръст
1. За мен има кръст във живота
От Христа определен,
Той леко се носи, когато
Близо е Исус до мен.
    За мен има кръст определен
    Знам, носи го всяк’ един спасен,
        Но в небесния покой
        Кръстът ми ще снеме Той
        За да съм во век блажен.

2. Знам пътят е стръмен и труден
Но Исус върви пред мен,
Със Него не съм аз самотен
Той ме води нощ и ден.
    Тоз кръст е за мен определен
    Знам, носи го всяк’ един спасен
        Но вечна радост ще е
        Наградата за този кръст
        Блаженство през вечността.

3. Страдан’я и мъки ме чакат
По Исусовия път,
Те радост, доволство са щом съм
На Исусовата гръд.
    Тоз кръст е за мен определен . . .

4. Исус трънений венец носи
Зарад целий грешен свят,
О, искам кат Него да бъда
Всеки ден и всеки час.
    Тоз кръст е за мен определен . . .

5. Аз нося кръст може би тежък
Но с обилна благодат,
Свирепи талази ме люшкат
Но над мен бди лик велик.
    Мой кръст, ти си пълен с благодат
    Вълните не скриват лика свят,
        Как отрадно е да знам,
        Че воювам, но не сам
        Слава чакам, а не срам.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти