НачалоИсус скъп Спасител
664. Исус скъп Спасител
1. Исус, скъп Спасител
Ти Си мой и аз съм Твой
Аз желая да живея
Чисто, свято всеки ден.
    Помогни ми да Те любя
    Повече от всичките,
    Помогни ми да Те следвам
    Предано по пътя Твой.

2. Исус, скъп Спасител,
Изпълни ме със Духа,
За да мога да работя
За спасен’е на души.
    Помогни ми да привеждам
    Скъпоценните души,
    Помогни ми да се трудя
    Чисто, свято от сърце.
Мелодия

Едноглас