НачалоЛикуйте, ликуйте!
469. Ликуйте, ликуйте!
Х. П. 137
1. Станете сега възкликнете,
Омити в кръвта на Христа,
И нова вий песен запейте:
Как Бог опрости ви греха.
    Ликуйте! Ликуйте!
    Станете, славете Христа!

2. Запейте как Той на земята
Дойде, за да ни оправдай,
Плати със кръвта Си цената
На вечно блаженство във Рай.
    Ликуйте! и пр.

3. Победа и сила Той дава,
Във боя с греха ни крепи,
Нас чудно с любов окръжава
И води ни с Духа Свети.
    Ликуйте! и пр.

4. Запейте със всички светии
Вий песен хвалебна сега:
Той нас изкупи със кръвта Си, -
О, слава на Спаса Христа!
    Ликуйте! и пр.
Псалми 68:3
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти