НачалоБисерът лъскав
435. Бисерът лъскав
1. Бисерът лъскав, красив и голям
Не е за мен, не е за мен,
Зная цената му спада съвсем,
Не е за мен, не е за мен.
    Друг един бисер аз търся сега,
    Тоз бисер има голяма цена,
    Той не се губи, но трае всегда,
    Той е за мен, той е за мен.

2. Царският скиптър и царский венец
Не са за мен, не са за мен,
Може и тях да отнеме крадец :
Не са за мен, не са за мен,
    Но има славен венец, купен с кръв,
    Който на тез, що живеят в любов,
    Най-сетне да се даде е готов,
    Той е за мен, той е за мен.

3. Пътят широк, в който ходи светът
Не е за мен, не е за мен,
Този е лошият гибелен път:
Не е за мен, не е за мен,
    Друг един път има, на святостта,
    Пътят на правда, на вяра в Христа,
    Води към Бога и към небеса,
    Той е за мен, той е за мен.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти