НачалоТам нощ няма нивга
413. Там нощ няма нивга
1. В царството на вечний ден
Е градът на Бога,
Той е неръкотворен,
Там нощ няма нивга.
    Бог вси сълзи ще изтрий,
    Там смъртта не ще цари,
    Вечността не смята се с дни,
    Като няма нощи.

2. Портите са бисерни
В този град на Бога,
Улиците златни вси,
Там нощ няма нивга.
    Бог вси сълзи и пр.

3. Със отворени врата
Е града на Бога,
Жива там тече вода,
Там нощ няма нивга.
    Бог вси сълзи и пр.

4. Няма слънчеви лъчи
Във града на Бога,
Гдето Агнето блести,
Там нощ няма нивга.
    Бог вси сълзи ще изтрий,
    Там смъртта не ще цари,
    Вечността не смята се с дни,
    Като няма нощи.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти