НачалоГосподи, живота ми
239. Господи, живота ми
1. Господи, животът ми
Нека Ти се посвети;
Всеки ден и всеки час
Нека е за моя Спас;
    Веч да не се счита мой,
    Но всегда и цяло Твой.

2. Тез ръце и тез нозе
Приеми, да бъдат те
Самоволни Ти слуги,
Предани и ревностни,
    И по волята Твоя
    Да се движат всякога.

3. Устните ми приеми,
Гласа ми, о, Господи,
Да говори пред света
Светите Твои слова,
    И да хваля с весел глас
    В песни своя Цар и Спас.

4. Посвещавам радостно
Златото си и сребро,
Всите си имания,
Всите си старания;
    Приеми сърцето ми;
    Нека е престолът Ти.

5. Тяло и душа, имот,
Сила, дело, цял живот,
Както съм, о, Господи,
Посвещавам себе си
    Да съм верен Твой слуга,
    Само Твой и всякога.
Римляни 12:1
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор