НачалоНа Спаса чух гласа
85. На Спаса чух гласа
С. П. 189, Д. П. 117, Sp. S. 233, Tab. 296
1. На Спаса чух гласа;
Каза: "Дойди, от грях
Омит да бъдеш във Кръвта
Що аз за теб пролях. "
    Ето, аз сега
    Ида, о Христе!
    Мен омий Ти във Кръвта,
    Що Сам за мен проля.

2. Под Кръста слаб, нечист,
Аз грешник съм дошел;
Подкрепен, як съм и омит;
Ще съм от сняг по-бял.
    Ето, аз сега и пр.

3. В таз Кръв сега омит
Се радвам в Господа;
Грях, Сатана, плътта, света
Отхвърлям настрана.
    Ето, аз сега и пр.

4. Да ходя с вяра аз,
С любов да понеса
Тук всеки кръст за моя Спас -
За Господа Христа.
    Ето, аз сега и пр.
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор