НачалоМалки дейци
455. Малки дейци
1. Малки пътници сме,
Ходим, ходим,
Пътници сме, ходим
Все напред.
    Всинца ходим в тесний път,
    Бягаме от лошият,
    Малки пътници сме
    Все напред.

2. Малки сме работници,
Ний се трудим,
Малки сме работници,
Трудим се.
    Ний не губим времето,
    Но се трудим ревностно.
    Малки сме работници,
    Трудим се.

3. Малки богомолци
Сме с надежда
Малки богомолци
Чакаме
    Славното Отечество,
    По-добро от земното,
    Малки богомолци
    Чакаме.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти