НачалоСлава на Исуса
584. Слава на Исуса
1. Слава на Исуса, дойде от небеса
Там остави слава, небесни чудеса
В яслата-обора, дойде Той на света
От любов голяма на земя слезна.

2. Слава на Исуса, Той бедничко живя
Нямаше палати с небесна красота
Птиците небесни си имаха гнезда
А нашият Спасител Сам без подслон живя.

3. Слава на Исуса, на кръста Той вися
Бит, руган и хулен с любов докрай стоя
Мен от грях изтръгна и здрава канара
След като възкръсна за мене Той стана.

4. Слава на Исуса, тук ще пея аз
Зная, ако следвам пътя всеки час
Горе с Него вечно ще пея във захлас
И лицето Му ще гледам, Той е моят Спас.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти