НачалоКажи Исусу
601. Кажи Исусу
1. Облак ли небето ти покрива
Кажи Исусу
||

Бож’ята любов ли той закрива
Само Исусу кажи.
    Кажи Исусу
||

    Той е Приятел твой, Брат;
    Нещо ли в сърце ти боледува
    Само Исусу кажи.

2. Скръбен ли си или имаш радост
Кажи Исусу
||

Трябва нищо да те не отлъчва
От Божията любов.
    Кажи Исусу
||


3. Слаб ли си с врага ти да воюваш
Кажи Исусу
||

Дава сила, помощ, подкрепява
Само Исусу кажи.
    Кажи Исусу
||
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти