НачалоТвоята милост, Господи
25. Твоята милост, Господи
1. Твоята милост, Господи,
Висока е като небе;
И като вечни планини
Твоята правда твърда е.

2. Ако и планът Твой сега
Да е покрит със облаци,
Скоро Твоята истина
Нам славно ще се появи.

3. От Теб извират благодат
И мир и утешение;
При Тебе в скръб прибегнуват
Адамовите синове.

4. От сладостта на Твоя дом
Се храним с изобилие;
И милостта донася нам
Като река спасение.

5. Животът като извор там
Изхожда от престола Ти;
И в светлостта на Твоя храм
Твоята слава виждаме.
Псалми 36:5
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор