НачалоПървом Той възлюби нас
145. Първом Той възлюби нас
1. Боже, нас учи всегда
Тази чудна истина:
Ние любим наший Спас:
"Първом Той възлюби нас."

2. Нека с искренна душа,
Нека с детска простота,
Слушаме Христовий глас;
"Първом Той възлюби нас."

3. Научи ни в Твоя път
Да вървим чрез благодат,
Да вървим след милий Спас;
"Първом Той възлюби нас."

4. Таз преданост към Христа
Нека пълни тез сърца
Всеки ден и всеки час;
"Първом Той възлюби нас."
1 Йоаново 4:10
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти