НачалоКолко твърда основа
215. Колко твърда основа
1. Ей, твърда основа, о, братя, лежи,
Положена заради вярата ви!
Що повече може Бог вам да рече,
Вий що при Исуса прибягнали сте?

2. "Не бой се, Аз с тебе съм, Аз съм щит твой
Ще дойда със тебе, ще ти дам покой,
Аз ще ти помогна, ще те подкрепя,
С десницата Си Аз ще теб да подпра.

3. "Когато минаваш през силни води,
Не ще може поток да те потопи,
Защото Аз с тебе съм, - ще те държа,
И даже чрез скръб ще те благословя.

4. "Кат ходиш през огън не ще с’ изгориш,
От пламъка няма да се повредиш,
Тъй ще те очистя от шлак и петно,
Щото да излезеш най-чисто злато.

5. "И даже до старост Моите слуги
Ще се наслаждават от щедростта Ми:
Кат агнета Пастир и чада Отец,
Ще ги нося в лоното Си до конец.“

6. "Душата, коя се обляга на Мен
Живот ще добие, свят, вечен, блажен;
Аз ней Покровител, Защитник ще съм;
На силите адски не ще я предам.
Исая 41:10
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти