НачалоАз пътувам към небето
571. Аз пътувам към небето
1. Аз пътувам към небето, към небесната страна
С песен славна, Алилуя.
Там смъртта не ще царува във прекрасния Сион
Бог ме води за ръка.
    О, слава, Алилуя, аз пътувам към небето
    И Го славя, Алилуя!
    О, слава, Алилуя, аз пътувам към небето
    Той ме води за ръка.

2. Аз пътувам към небето, гдето Агнето блести
С радост пея, Алилуя
Там от злато и кристали моят дом в небе блести
Осветява пътя ми.
    О, слава, Алилуя. . . .

3. Аз пътувам към небето, към небесната страна
С песен славна, Алилуя
Там невястата Христова в чудна слава ще блести
Вечна песен, ще ехти.
    О, слава, Алилуя. . . . . .
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти