НачалоМоята вяра е
357. Моята вяра е
1. Моята вяра е
Във Тебе, о, Христе,
И Спасе мой.
Ти вслушай се сега
    Във моята молба:
    Помагай ми всегда
    Да съм раб Твой.

2. С любов Си Ти богат,
Твоята благодат
Ми подари!
О, Агне Божие,
    За мене Ти умря,
    Туй немощно сърце
    Ти уякчи.

3. През всичкий си живот
Аз Твоя лек хомот
Ще понеса,
Всегда в закона Си
    Ти ме ръководи,
    Не ме оставяй Ти
    Да заблудя.

4. Кат мине веч сънят
На краткия ми път,
Близ застани,
Да не плени смъртта
    Бедната ми душа,
    Но горе в небеса
    Ме възведи.
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор