НачалоДеца в небето
458. Деца в небето
1. Пред Божия престол стоят
Безчислен полк деца:
Свободни вече от грехът
Те са весели сърца.
    Пеят: "Слава, слава,
    Слава, алилуя!"

2. Под този светлия покров
На чистото небе,
Гдет’ всичко е мир и любов
Деца как са дошли?
    Пеят: "Слава, слава,
    Слава, алилуя!"

3. Своята кръв Спасител наш
За всинца ни проля,
За да омие грях от нас,
В таз кръв омити, те
    Пеят: "Слава, слава,
    Слава, алилуя!"

4. Те Спасовата благодат
Желаха от сърце,
Затуй сега, на онзи свят,
Пред Негово лице
    Пеят: "Слава, слава,
    Слава, алилуя!"
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти