НачалоПод скъпата кръв на Христа
479. Под скъпата кръв на Христа
1. О, Боже, дръж душата ми
Под скъпата кръв на Христа,
Греха, страха ти отнеми, -
Дръж ме Ти под Кръвта
    Под скъпата кръв на Христа,
    Под извора на светостта
    Дръж ме, Боже, Ти всякога
    Чист и омит в Кръвта.

2. Убежище за грешници
Е скъпата кръв на Христа,
Спасен’е дава Бог на вси
Чрез кръвта на Христа.
    Под скъпата кръв и пр.

3. С Духа си мене изпълни;
Дръж ме всегда Ти под Кръвта
Ще служа Теб всички дни, -
Дръж ме Ти под Кръвта.
    Под скъпата кръв и пр.

4. Мир, радост ще намериш ти
Под скъпата кръв на Христа,
Небесна благодат цари
Тук само под Кръвта.
    Под скъпата кръв и пр.

5. Нас освещава Дух Светий
Чрез скъпата кръв на Христа,
Греха у нас Той чудно мий
Чрез кръвта на Христа.
    Под скъпата кръв и пр.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти