НачалоАвва, Отче!
177. Авва, Отче!
1. Авва, Отче! Слушай ме:
Чадо Ти съм чрез Христа
Примирено. Дай ми Ти
Радостта Си, мира Си.
    Все що Спасът мой блажен
    Иска горе зарад мен.

2. Да се не отдалечиш
Без да ме благословиш.
Ти живот си, Отче мой;
Дай на мен живота Свой:
    С Себе Си ме допълни,
    И чрез Духа Си води.

3. Светий Душе! Духът мой,
Моля, нека е храм Твой:
Вътре в мен се насели,
Извор на живот бъди;
    Себе Си на мене дай,
    О, води ме в Твоя Рай.
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор