НачалоСветият, Самодържецът
97. Светият, Самодържецът
1. Светият, Самодържецът
Владетелят на все,
Дали да търси грешникът
Е слязъл от небе?

2. Ей, Той отгоре е дошел
Тук да потърси нас,
Дошел и страдал и умрял,
Да бъде наший Спас.

3. О! Чудното спасение!
Живота Си е дал;
Безгрешният за грешните
Кръвта Си е пролял.

4. Чрез тази жертва, Спасе, Ти
Си станал наший Път:
Достъп при Бога имаме
И вечния живот.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти