НачалоАлилуйя
555. Алилуйя
1. Алилуя, пее ми в сърцето
Алилуя, ден и нощ е в мен,
Алилуя, в скърби, радост ето
Алилуя, пак Исус е с мен.
    Винаги в сърцето ми
    Туй Алилуя ще звучи,
    Кръвта Христова ме оми
    Алилуя, ме Той спаси.

2. Алилуя, как щастлив съм сявга
Алилуя, помощ Си за мен,
Мен с Духа Си Ти ме управляваш
Алилуя, радостен, блажен.
    Винаги в сърцето и пр.

3. В Твойте рани аз се изцелявам
О, Исусе, Ти вървиш пред мен,
Алилуя, всичко Ти ми даваш,
Давам аз сърцето си на Теб.
    Винаги в сърцето и пр.

4. Алилуя, смело тук аз крача
В този свят на грях и на лъжа,
Алилуя, само чрез Исуса
Той водител мен е всякога.
    Винаги в сърцето и пр.

5. Моят глас не спира да Те хвали
Алилуя, пей сърце душа,
Алилуя, нов живот живея
С Духа Свят на Господа Христа.
    Винаги в сърцето и пр.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти