НачалоДойдете, уморени вий
50. Дойдете, уморени вий
1. Дойдете, уморени вий
И натоварени, при Мен;
Почивка намерете вси -
Който дохожда е блажен.

2. Призовката се праща вам;
Где ще намерите покой?
Исус ви казва: "Ще ви дам
Прощение и мира Свой.

3. Вземете Игото Мое
И научете се от Мен;
Светското иго тежко е,
Но Аз съм кротък и смирен.

4. Моето иго благо е;
Блажен ходещий в Моя път;
Нему товарът Ми ще е
Лек чрез Моята благодат".

5. Исусе, с вяра идем ний
И Тебе, както ни зовеш,
Предаваме душите си,
За да ни водиш както щеш.
Матей 11:28
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор