НачалоИсусе, Теб любя
150. Исусе, Теб любя
1. Исусе, Теб любя, Сам Ти Си Дял мой;
Отхвърлям тоз свят, за да бъда раб Твой;
Ти ми Си Спасене, Живот, Веселба;
Ти мен Си възлюбил: Теб любя сега.

2. Ти първом, Христе, мене Си възлюбил;
Чрез Своята смърт мен живот Си дарил
Избави с кръвта Си моята душа;
Ти мен Си възлюбил: Теб любя сега.

3. Аз Тебе ще любя, догдето съм жив;
Аз Тебе ще хваля, Спас мой милостив;
Аз Теб ще призва във часа на смъртта;
Ти мен Си възлюбил: Теб любя сега.

4. Във жилище славно, в блаженство без край
Аз Тебе ще хваля в небесния Рай;
Венчан там ще пея на Спаса Христа:
"Ти мен Си възлюбил: Теб любя сега".
1 Йоаново 4:19
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор