НачалоГоспод Бог Дух е
29. Господ Бог Дух е
С. П. 462
1. Господ Бог Дух е мъдър, прав;
Той вижда вси сърца;
Напразно дигаме очи
Към него без душа.

2. Пред Неговий престол приет
Не бива само глас;
И преоблечен лицемер
Познава се завчас.


3. Със смелост той очите си
Въздига към небе;
Но Господ мрази жертвата
Лишена от сърце.

4. Изпитай ме, о Боже мой,
Сърцето ми познай:
Да ходя верно в пътя Твой,
Ти благодат ми дай.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти