НачалоГоспод Бог Дух е
29. Господ Бог Дух е
1. Господ Бог Дух е мъдър, прав;
Той вижда вси сърца;
Напразно дигаме очи
Към Него без душа.

2. Пред Неговий престол приет
Не бива само глас;
И преоблечен лицемер
Познава се завчас.

3. Със смелост той очите си
Въздига към небе;
Но Господ мрази жертвата,
Лишена от сърце.

4. Изпитай ме, о, Боже мой,
Сърцето ми познай:
Да ходя вярно в пътя Твой -
Ти благодат ми дай.
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти