НачалоИзпитай нашите сърца
190. Изпитай нашите сърца
1. Изпитай нашите сърца,
О, Боже, и какъвто грях,
Неискреност или лъжа,
Намериш Ти сега във тях,
    Ти го изкорени съвсем;
    Да не владее веч над нас
    Друго желание освен,
    Да угодим на наший Спас.

2. Ти укрепи нозете ни;
И ако би да заблудят,
Не ни оставяй; но върни
И утвърди ни в Твоя път.
    Във нас ако се породят
    Един към другиго тъжби,
    Нек скоро да се погодят
    И брат на брата да прости.

3. Помагай ни един на друг
Да си помагаме и ний,
И взаимно да носим труд,
Печал и скръб и теготи.
    Да знае всеки брат така:
    Че брата му за него е
    И спомагателна ръка
    И съчувствително сърце.

4. Дай да се назидаваме
Взаимно в свят и чист живот,
Щото да наставляваме
Брат брата си на Твоя път.
    За да растем в благодатта,
    Ти, Боже, вяра ни придай;
    В надеждата и любовта
    Ти ни усъвършенствувай.

5. В Христа, на църквата Глава
Във всичко да порастнем ний,
Догде без никакви петна
И непорочни станем вси.
    Тогава църквата Своя
    Невяста чиста приеми,
    Да пеем ний на Теб хвала
    Между светиите Твои.
Псалми 26:2
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор