НачалоТъкмо какъвто съм
65. Тъкмо какъвто съм
1. Тъкмо какъвто съм, със срам
Грешник без извинение,
Обръщам се към Твоя храм:
Дохождам, Бож’е Агънче!

2. Какъвто съм, в Твоята кръв
Моето упование,
И в вечната Твоя любов
Полагам, Бож’е Агънче!

3. Тъкмо какъвто съм, борби
Отвън, отвътре страхове,
Мен Покровител да си Ти:
Дохождам, Бож’е Агънче!

4. Какъвто съм, сляп, сиромах
И болен; зарад зрение,
Богатство, здравие от грях,
Дохождам, Бож’е Агънче!

5. Какъвто съм, аз верувам
Твоето обещание:
За то, Твой верен раб да съм,
Дохождам, Бож’е Агънче!
Ноти
Композитор
Мелодия

Едноглас

Ноти
Композитор